The Link

In dit gebouw zal de toekomstige maatschappelijke zetel van het bedrijf Total huizen. Het bestaat uit twee torens die met elkaar zijn verbonden door loopbruggen, de “Links” genoemd, en zijn respectievelijk 244 m en 178 m hoog.

GAMACO werkt samen met de groep Vinci Construction sinds de offertefase en heeft voor de vloerplaten van de superstructuur een technische oplossing geboden in nagespannen beton. Dankzij deze oplossing is de bouwwijze sterk vereenvoudigd en uniform. De vloerdiktes zijn overal gelijk en de gevelbalken zijn overbodig geworden. De uitvoeringsstudies zijn eind 2020 opgestart en lopen tot in 2022.

Architect -
Philippe Chiambaretta
Opdrachtgever -
Freyssinet GPCM
Status -
In uitvoering
In beeld
© GROUPAMA
© GROUPAMA
© GROUPAMA
© GROUPAMA
© GROUPAMA
© GROUPAMA
prev
next
Onze aanpak

Slim bedacht, meticuleus bestudeerd, vlekkeloos uitgevoerd

Slim advies

Met onze technische know-how maken we structureel gewaagde ontwerpen economisch haalbaar.

Intuïtieve plannen

Ons projectteam zorgt voor intuïtieve uitvoeringsplannen en ontzorgt je in het lastenboek.

Pro-actieve begeleiding

We begeleiden bouwteams van ontwerp- tot bouwfase. Zo lever je feilloos op.

Breng je project tot leven